belysning

Belysning

Holth Elektro AS bistår med faglige råd og valg av belysningsløsninger. 
Energieffektive løsninger reduserer energikostnadene med opptil 80% og kan være inntjent i løpet av 2 – 3 år. God belysning skaper både en god atmosfære samt godt arbeidslys.

Styringssystem

Styringssystem

Holth Elektro  AS leverer datastyrte og trådløse styringssystemer i tråd med behov for kontroll på forbruk, effekt og tidsstyring. Gode systemer er energibesparende,forenkler hverdagen og kan fjernstyres.

Holth Elektro varme

Varme

Holth Elektro AS Leverer et bredt utvalg  av varmeanlegg fra varmeovner og varmekabler for romoppvarming til utvendige varmekabelannlegg. Et varmestyringssystem vil kunne redusere strømforbruket hvor ca. 60% går til oppvarming. Ved å senke temperaturen med en grad reduseres strømforbruket med 5%.

tele og data

Montasje av spredenett
og ulike typer svakstrømsinstalasjoner

Holth Elektro AS bistår med rådgiving  og installasjon av spredenett og ulike typer svakstrømsprodukter.  Det er helt avgjørende for utnyttelse av hardvare att spredernett holder samme standard og med fiber som stamkabler.
Ekom godkjent installatørbedrift.

el-bil

El-bil

Holth Elektro AS leverer kvalitets  ladestasjoner til private og det offentlige med forskjellige ladeløsninger tilpasset behov.

termografi

Termografi

Holth Elektro AS utfører med sitt avanserte termograferingskamera en kostnadseffektiv kontroll av varmegang i elektriske anlegg.  Kontrollen utføres på anlegg som er i drift uten forstyrrelser for kunden og alvorlige feil avdekkes umiddelbart. Rapport med beskrivelse av tilstanden leveres kunde etter termografisk inspeksjon.

termografi